https://pastein.ru/t/Kr

  скопируйте уникальную ссылку для отправки


<!doctype html>
<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Мова HTML</title>
 </head>
 
 <h1 align="center">Мова HTML</h1> 
 <h2 align="center">Історія мови</h2> 
 <img src="Tim_Berners-Lee.jpg"width="100"align="left">
 <body>
                                   
<p align="justify">Опис мови <a href="http://info.cern.
ch/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html"> HTML Tags </a> вперше був запропонований у 1991 році британським вченим <b> Тімом Бернерс-Лі </b> (нар. у 1955 р.). У документі з назвою http://info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html HTML Tags містився опис перших 20 тегів для розмітки документів. Тринадцять із тих тегів існують ще й досі у мові HTML.</p>
У 1994 році Тім Бернерс-Лі заснував Консорціум Всесвітньої павутини W3C (англ. World Wide Web Consortium – консорціум всесвітньої павутини), який очолює до сьогодні. Консорціум займається розробкою і впровадженням стандартів для Інтернету, у тому числі затверджує специфікацію мови НТМL. У 2014 році був рекомендований стандарт п’ятої версії мови – HTML5.
Основні поняття
Тег - це команда браузеру, яка вказує, яким чином повинен бути відображений той чи інший фрагмент коду.
Контент - це текст та нетекстові об'єкти (графічні зображення, анімація, відео та ін.), що відображаються на веб-сторінці та призначені для перегляду відвідувачами веб-сторінки.

</body>
 <body bgcolor="lightblue">
</html>