https://pastein.ru/t/1u

  скопируйте уникальную ссылку для отправки


Визначення і зміст легкої атлетики

ю ат.

экре
світлі
нього

ають

Аст

Легка атлетика включає в себе природні життево важливі впра-
ви- ходьбу, біг, стрибки і метання. Більшість легкоатлетичних
житті з раннього дитинства.
вправ загальнодоступні і виконуються людиноюу повсякдениому
Слово «атлетика» мае грецьке походження і означає «впра
ка», «боротьба». У Стародавній Греції атлетами називали
магався у силі і спритності. Тепер атлетами називають фізи
но розвинених, сильних людей. Назва «легка атлетика
пена суто зовнішнім враженням легкості виконання вправ (на
противагу важкій атлетиці).
Легку атлетику часто називають «королевою спорту». Поясню
сться це тим, що 1 програма в усіх найвизначніших змаганнях е
найбільшою. На Олімпійських іграх розігруються 46 компле
киів медалей з легкої атлетики.
У навчальних планах факультетів фізичної культури легка атле
тика с обов'язковим предметом і посідає важливе місце у системі
підготовки спеціалістів з фізичного виховання і спорту.

1.2. Класифікація і характеристика легкоатлетичних вправ

Легка атлетика характеризується великою різноманітністю зма
гальних вправ і значною кількістю способів іх виконання.
З метою класифікації легкоатлетичних вправ іх прийнято об'єд
нувати у п'ять груп: ходьба, біг, стрибки, метання і багатобор
ства (табл. 1.2.1).